Turen til skole

Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, Marts 2005

Artiklen beskriver vejenes og trafikkens betydning for børns transportmiddelvalg på ture til skole i Odense Kommune.

Trafiksaneringer, trafikvækst og skolenedlæggelser fører til forholdsvis få ændringer i børns transportvaner, der således forekommer i høj grad at være afhængig af kulturelle og socioøkonomiske forhold.

 

 

 

Hent publikation: