Reklamer og trafiksikkerhed

Lene Herrstedt, Dansk Vejtidsskrift, Marts 2005

Vi møder reklamer næsten overalt i vores dagligdag – også i trafikken. Intensiteten af reklamer er stigende – i mængde, tæthed og størrelse – samtidig med at trafiksystemet bliver mere og mere komplekst. Der er derfor et stort behov for at få mere viden om reklamernes distraktion af trafikanter og de trafiksikkerhedsmæssige aspekter.

 

 

 

 

Hent publikation: