Nyheder

4. juli 2013

Tre nye artikler i Trafik & Veje

Trafitec har i den seneste udgave af Trafik&Veje tre artikler med.

De handler om trafikanternes tilfredshed med ITS på motorveje, sikre rundkørsler og uheldsmodeller for rundkørsler.

Læs mere i juni/juli nummeret af Trafik&Veje.


3. juni 2013

Følgetider i signalregulerede kryds

En ny undersøgelse belyser følgetider og personbilækvivalenter for forskellig trafikstrømme i signalregulerede kryds.


7. maj 2013

Evaluering af rundkørsler med forskelligt design

Trafitec har udført en evaluering af sikkerhedseffekter af rundkørsler med forskellig udformning.
Rapporten indeholder et litteraturstudie, en før-efter uheldsevaluering og modeller for sikkerhedseffekter af ombygninger af kryds til rundkørsler.


2. april 2013

Slutrapport om cyklisters sikkerhed i rundkørsler

Ny rapport fra projektet "Cyklisters sikkerhed i rundkørsler" der sammenfatter hovedresultaterne fra projektet som består af et litteraturstudie, nye uheldsmodeller for rundkørsler og en før-efter uheldsevaluering af ombygning af kryds til rundkørsler.


20. marts 2013

Uheldsmodeller for rundkørsler

Ny rapport om uheldsmodeller for rundkørsler i Danmark.

Uheldsmodellerne er baseret på data fra 375 rundkørsler i årene 2004-2010 og angiver en sammenhæng mellem uheld, trafik og vejgeometri.


Sider