Nyheder

28. august 2013

Trafikanttilfredshed med ITS på motorveje

På Trafikdage i Aalborg er resultaterne fra tilfredshedsundersøgelser på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen blevet præsenteret af Trafitec og Vejdirektoratet.

Formålet er at afdække trafikanternes tilfredshed med ITS systemerne samt deres vurdering af informationernes relevans og troværdighed.


4. juli 2013

Tre nye artikler i Trafik & Veje

Trafitec har i den seneste udgave af Trafik&Veje tre artikler med.

De handler om trafikanternes tilfredshed med ITS på motorveje, sikre rundkørsler og uheldsmodeller for rundkørsler.

Læs mere i juni/juli nummeret af Trafik&Veje.


3. juni 2013

Følgetider i signalregulerede kryds

En ny undersøgelse belyser følgetider og personbilækvivalenter for forskellig trafikstrømme i signalregulerede kryds.


7. maj 2013

Evaluering af rundkørsler med forskelligt design

Trafitec har udført en evaluering af sikkerhedseffekter af rundkørsler med forskellig udformning.
Rapporten indeholder et litteraturstudie, en før-efter uheldsevaluering og modeller for sikkerhedseffekter af ombygninger af kryds til rundkørsler.


2. april 2013

Slutrapport om cyklisters sikkerhed i rundkørsler

Ny rapport fra projektet "Cyklisters sikkerhed i rundkørsler" der sammenfatter hovedresultaterne fra projektet som består af et litteraturstudie, nye uheldsmodeller for rundkørsler og en før-efter uheldsevaluering af ombygning af kryds til rundkørsler.


Sider