Nyheder

13. marts 2014

Artikel om sikkerhed i rundkørsler

Transportation Research Record har netop udgivet en Journal om Roundabouts.

Heri findes en engelsk artikel der sammenfatter de sikkerhedsmæssige effekter af at ombygge kryds til rundkørsler i Danmark.


12. februar 2014

Sikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Ny rapport om trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier.

Rapporten præsenterer uheldsfrekvenser og uheldsmodeller for vigepligtsregulerede kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti løber langs vej.


15. januar 2014

Forklaringsmodel for trafikantadfærd

En ny rapport fra Trafitec beskriver hvordan vi som bilister handler i trafikken, og hvordan vore handlinger påvirkes af vejudformning og trafikmiljø.


22. oktober 2013

Regler og praksis for anlæg af cykelstier

Trafitec har for det norske Statens Vegvesen lavet en oversigt og sammenfatning af regler og praksis i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Holland vedrørende forskellige cykelfaciliteter på strækninger.


28. august 2013

Trafikanttilfredshed med ITS på motorveje

På Trafikdage i Aalborg er resultaterne fra tilfredshedsundersøgelser på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen blevet præsenteret af Trafitec og Vejdirektoratet.

Formålet er at afdække trafikanternes tilfredshed med ITS systemerne samt deres vurdering af informationernes relevans og troværdighed.


Sider