Nyheder

30. august 2006

Trafitec i TRBs udvalg om cykeltrafik

Trafitec er blevet internationalt medlem af TRB's udvalg om cykeltrafik.


3. april 2006

Reklamer som distraktorer

Reklamer som Distraktorer langs de danske veje set i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv


24. marts 2006

Nye værktøjer til sortpletudpegning

Ny guide og nye værktøjer for alle vejbestyrelser, der vil arbejde med systematisk ulykkesbekæmpelse, herunder sorte pletter.


17. marts 2006

Cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt og uheldsevalueringer

Artikel der diskuterer sikkerhedseffekten af cykelstier


5. november 2005

Kapacitetsforhold i rundkørsler

Den nuværende metode til vurdering af kapacitetsforhold i rundkørsler er undersøgt i et projekt gennemført af Trafitec.


Sider