Nyheder

20. februar 2007

Nedtællingssignaler for fodgængere

Trafitec har gennemført en før-efter undersøgelse af fodgængernes adfærd og forståelse af nedtællingssignaler i kryds.


16. januar 2007

Skadestuedata og trafikulykker

Trafitec har på basis af data fra VIS, CPR-registeret og Landspatient registeret lavet en række opgørelser over tilskadekomne i trafikken. Opgørelserne viser variationen i Politiets dækningsgrad samt forskellige kommunale forskelle i antallet af personskader i vejtrafikulykker.


5. december 2006

Cykeltrafik i Københavns kommune

Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter.


4. december 2006

Svendborg Sikker cykelby

En rapport fra Trafitec viser, at Trafikpuljeprojektet Svendborg Sikker Cykelby har været en succes.


24. oktober 2006

Konference paper fra ARRB i Canberra

Trafitec præsenterer et paper på 22nd ARRB International Conference i Canberra.


Sider