Nyheder

16. januar 2007

Skadestuedata og trafikulykker

Trafitec har på basis af data fra VIS, CPR-registeret og Landspatient registeret lavet en række opgørelser over tilskadekomne i trafikken. Opgørelserne viser variationen i Politiets dækningsgrad samt forskellige kommunale forskelle i antallet af personskader i vejtrafikulykker.


5. december 2006

Cykeltrafik i Københavns kommune

Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter.


4. december 2006

Svendborg Sikker cykelby

En rapport fra Trafitec viser, at Trafikpuljeprojektet Svendborg Sikker Cykelby har været en succes.


24. oktober 2006

Konference paper fra ARRB i Canberra

Trafitec præsenterer et paper på 22nd ARRB International Conference i Canberra.


22. september 2006

Trafitec medlem af ITSDanmark

Trafitec er nu medlem af ITSDanmark, som er en paraplyorganisation der samler Danmarks interessenter inden for Intelligente Transport Systemer.


Sider