Nyheder

17. oktober 2007

Trafiksanering - en sikker løsning

Trafitec har vurderet den trafiksikkerhedsmæssige effekt af 49 forskellige trafiksaneringsprojekter der er anlagt i perioden 1977-1998 i Københavns kommune.


2. august 2007

Distraktorer i trafikken - reklamer og trafiksikkerhed

Trafitec har for Vejdirektoratet udført et litteraturstudie der skal belyse om reklamer kan være til skade for trafiksikkerheden.


3. maj 2007

Ny trafiksikkerhedsplan for Odense Kommune

Trafitec har udarbejdet Odense Kommunes nye trafiksikkerhedsplan, som er en af de første trafiksikkerhedsplaner efter kommunalreformen.


20. april 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler

Trafitec har for Vejdirektoratet testet trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler og symboler.


26. marts 2007

Evaluering af forsøg med brug af VMS tavler

Trafitec har foretaget en evaluering af to forsøgsanlæg med VMS - tavler til midlertidig reduktion af hastighed gennem vigepligtsregulerede vejkryds på veje i åbent land.


Sider