Nyheder

9. juni 2008

Reaktionstid - med fokus på ældre trafikanter

Trafitec har - som led i et nordisk samarbejde om ”Den dimensionsgivende Trafikant” - gennemført et litteraturstudium om trafikanters reaktionstid med særlig fokus på ældre bilister.


9. maj 2008

Bilisters oplevede serviceniveau

I dag opgøres bilisters serviceniveau ud fra rejsehastigheder, middelforsinkelser og tætheden af biltrafikken baseret på trafikeksperters vurderinger. Men hvad mener bilisterne selv?


10. april 2008

Trafikanters forståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafitec har udført en test af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler og anden afmærkning.


12. december 2007

Trafitec på Vejforum 2007

Trafitec stærkt repræsenteret med tre faglige præsentationer på Vejforum 2007.


17. oktober 2007

Trafiksanering - en sikker løsning

Trafitec har vurderet den trafiksikkerhedsmæssige effekt af 49 forskellige trafiksaneringsprojekter der er anlagt i perioden 1977-1998 i Københavns kommune.


Sider