Nyheder

26. marts 2007

Evaluering af forsøg med brug af VMS tavler

Trafitec har foretaget en evaluering af to forsøgsanlæg med VMS - tavler til midlertidig reduktion af hastighed gennem vigepligtsregulerede vejkryds på veje i åbent land.


20. februar 2007

Nedtællingssignaler for fodgængere

Trafitec har gennemført en før-efter undersøgelse af fodgængernes adfærd og forståelse af nedtællingssignaler i kryds.


16. januar 2007

Skadestuedata og trafikulykker

Trafitec har på basis af data fra VIS, CPR-registeret og Landspatient registeret lavet en række opgørelser over tilskadekomne i trafikken. Opgørelserne viser variationen i Politiets dækningsgrad samt forskellige kommunale forskelle i antallet af personskader i vejtrafikulykker.


5. december 2006

Cykeltrafik i Københavns kommune

Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter.


4. december 2006

Svendborg Sikker cykelby

En rapport fra Trafitec viser, at Trafikpuljeprojektet Svendborg Sikker Cykelby har været en succes.


Sider