Nyheder

18. april 2011

Forståelse af færdselstavler og anden afmærkning

Trafikanternes forståelse af de færdselstavler, symboler og anden afmærkning som anvendes på vejsystemet er en helt grundlæggende forudsætning for trafikanternes brug og nytte af de informationer, som tavlerne og afmærkningen skal give og er dermed afgørende for både trafiksikkerheden og trafikafviklingen.


25. marts 2011

Læsbarhed VMS tavler

Trafitec har i samarbejde med DELTA Lys & Optik gennemført en række forsøg med læsbarhed af elektroniske VMS tavler under forskellige lysforhold.


28. februar 2011

Test af cykelparkering

Københavns Kommune har, for at øge cykelparkeringskapaciteten på Svanemøllen Station, opstillet tre typer to-etagers cykelstativer. Trafitec gennemførte i august 2010 en mindre evaluering af de tre typer.


7. januar 2011

Konsekvens af ændret aldersgrænse for knallertkørsel

Trafitec har for Rådet for Sikker Trafik undersøgt konsekvensen af, at ændre aldersgrænsen for knallertkørsel.


15. september 2010

Trafikantadfærd på "2-1" vej

Trafitec har foretaget et mindre studium af trafikanters adfærd på en midlertidig strækning med ”2-1” afmærkning


Sider