Nyheder

26. august 2011

Adfærdsparametre i prioriterede kryds

Trafitec har gennemført en undersøgelse af otte prioriterede vejkryds, hvor det kritiske interval og passagetiden er målt for forskellige svingbevægelser og køretøjstyper.


15. juli 2011

Bilisters oplevede serviceniveau

Trafitec har gennemført et kvalitativt studie af bilisters oplevede serviceniveau på motorveje, landeveje og veje i byområder. Formålet er at identificere faktorer, der betyder meget for bilisters tilfredshed og opnå en dybere forståelse for faktorernes betydning.


27. juni 2011

Uheldsmodeller for veje i åbent land

Trafitec har undersøgt hvordan uheldsmodeller for veje i åbent land kan opstilles i fremtiden. To typer af uheldsmodeller er i fokus, nemlig modeller til udpegning af sorte pletter og modeller til valg af vej- og krydstype.


18. maj 2011

Afstandsmærker på motorveje - effekt efter 3 år

Nye målinger viser, at afstandsmærkerne efter 3 år stadig har en effekt på antallet af bilister der kører for tæt. På strækninger med afstandsmærker er der færre bilister der kører med kort afstand set i forhold til strækninger uden afstandsmærker.


6. maj 2011

Nyt afmærkningskoncept for vejarbejde om natten

Trafitec har for Vejdirektoratet evalueret et nyt afmærkningskoncept ved vejarbejde i midterrabatten på motorveje om natten.

Forskellen på den nye afmærkning og den hidtidig anvendte afmærkning er, at der i den nye skabes en "porteffekt"til arbejdsområdet.


Sider