Nyheder

26. februar 2010

Trafikantforståelse af VMS-tavler

Trafitec har gennemført test af trafikanternes forståelse af udvalgte informationer vist på VMS tavler.


1. februar 2010

Sikkerhedseffekt af signalregulering

Signalregulering af kryds kan medføre gode sikkerhedsmæssige gevinster. Det gælder især for 4-benede kryds.

Det viser en evaluering som Trafitec har gennemført baseret på en før/efter undersøgelse af signalregulering af 54 kryds i København.


18. august 2009

Effektkatalog - Viden til bedre sikkerhed

Trafitec har for Vejdirektoratet udarbejdet et effektkatalog med 62 tiltag, som kommuner, Vejdirektoratet og Transportministeriet kan gennemføre. Kataloget giver svar på, hvordan tiltaget virker på trafiksikkerheden og hvornår det kan betale sig at gennemføre.


21. april 2009

Test af færdselstavler og afmærkning

Trafitec har udført en ny undersøgelse af trafikanternes forståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning.


12. februar 2009

Brug af VMS tavler på skoleveje

VMS tavler (C55) til midlertidig reduktion af hastighed på vejstrækninger ved skoler, bruges i stigende omfang. Trafitec har foretaget en evaluering af to forskellige forsøg med VMS tavler ved skoler.


Sider