Nyheder

15. juli 2011

Bilisters oplevede serviceniveau

Trafitec har gennemført et kvalitativt studie af bilisters oplevede serviceniveau på motorveje, landeveje og veje i byområder. Formålet er at identificere faktorer, der betyder meget for bilisters tilfredshed og opnå en dybere forståelse for faktorernes betydning.


27. juni 2011

Uheldsmodeller for veje i åbent land

Trafitec har undersøgt hvordan uheldsmodeller for veje i åbent land kan opstilles i fremtiden. To typer af uheldsmodeller er i fokus, nemlig modeller til udpegning af sorte pletter og modeller til valg af vej- og krydstype.


18. maj 2011

Afstandsmærker på motorveje - effekt efter 3 år

Nye målinger viser, at afstandsmærkerne efter 3 år stadig har en effekt på antallet af bilister der kører for tæt. På strækninger med afstandsmærker er der færre bilister der kører med kort afstand set i forhold til strækninger uden afstandsmærker.


6. maj 2011

Nyt afmærkningskoncept for vejarbejde om natten

Trafitec har for Vejdirektoratet evalueret et nyt afmærkningskoncept ved vejarbejde i midterrabatten på motorveje om natten.

Forskellen på den nye afmærkning og den hidtidig anvendte afmærkning er, at der i den nye skabes en "porteffekt"til arbejdsområdet.


18. april 2011

Forståelse af færdselstavler og anden afmærkning

Trafikanternes forståelse af de færdselstavler, symboler og anden afmærkning som anvendes på vejsystemet er en helt grundlæggende forudsætning for trafikanternes brug og nytte af de informationer, som tavlerne og afmærkningen skal give og er dermed afgørende for både trafiksikkerheden og trafikafviklingen.


Sider