Nyheder

8. maj 2015

Ny rapport om højresvingskonflikter

Trafitec har undersøgt konflikter mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende cyklister i signalregulerede kryds.

Formålet har været at frembringe ny viden med henblik på bekæmpelse af højresvingsulykker.


5. februar 2015

Rapport om cykelstiers kapacitet og bredde

Trafitec har undersøgt sammenhængen mellem cykelstibredder og cyklisters hastighed og sideværtsplacering. På baggrund af dette er stiers kapacitet beregnet, og der gives anbefalinger til stibredder.


17. december 2014

Katalog med virkemidler til fartdæmpning

Nyt katalog med eksempler på afprøvede virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje.


2. december 2014

Cykelstibredde, hastighed og adfærd

På Vejforum præsenterer Trafitec resultaterne af en ny undersøgelse om cykeltrafik på enkeltrettede cykelstier. Undersøgelsen belyser sammenhængen mellem cykelstiens bredde, cyklisternes adfærd og cykeltrafikkens afvikling på stistrækninger.


18. september 2014

Trafiksikkerhed de seneste 25 år

I løbet af de seneste 25 år, fra slutningen af 80'erne til i dag, er antallet af dræbte i trafikken på de danske veje faldet fra et niveau på lidt over 700 til lidt under 200 om året.


Sider