Nyheder

20. januar 2016

Trafiksikkerhed på 2+1-veje

Trafitec har gennemført en evaluering af trafiksikkerheden på 2+1-veje set i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige 2-sporede landeveje.


2. december 2015

Trafitec på Vejforum 2015

På Vejforum 2015 præsenterer Trafitec to undersøgelser.

Det drejer sig om trafiksikkerhed på 2-1 veje og højresvingskonflikter i signalregulerede kryds.


23. november 2015

Læsbarhed af information på vejbanen

Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr (NMF) har gennemført et fælles nordisk projekt om designudvikling af tekster og symboler på vejbanen.

Projektet indeholder en kvalitativ analyse af læsbarheden for en række udvalgte tekster og symboler udlagt på vejbanen.


27. oktober 2015

Dobbeltrettede cykelstier

Trafitec har foretaget videoobservationer af 6 forskellige dobbeltrettede cykelstier i København.

På baggrund af dette er sammenhæng mellem stibredde, flow og cyklisters placering undersøgt.


23. september 2015

Trafiksikkerhed på motorveje

Trafitec har for Vejdirektoratet udviklet værktøjer, der kan bruges til at beregne trafiksikkerheden for motorveje med forskellig udformning og regulering.

Værktøjerne består af uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og et IT-værktøj i form af et EXCEL regneark.


Sider