Nyheder

27. oktober 2015

Dobbeltrettede cykelstier

Trafitec har foretaget videoobservationer af 6 forskellige dobbeltrettede cykelstier i København.

På baggrund af dette er sammenhæng mellem stibredde, flow og cyklisters placering undersøgt.


23. september 2015

Trafiksikkerhed på motorveje

Trafitec har for Vejdirektoratet udviklet værktøjer, der kan bruges til at beregne trafiksikkerheden for motorveje med forskellig udformning og regulering.

Værktøjerne består af uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og et IT-værktøj i form af et EXCEL regneark.


18. september 2015

ICSC - International cyclist safety conference

Trafitec deltog med 4 indlæg på den netop afholdte 4th International Cycling Safety Conference i Hannover.


2. september 2015

Ny håndbog om trafiksikkerhed

Trafitec har sammen med Vejdirektoratet udarbejdet en ny håndbog i trafiksikkerheds-beregning og ulykkesbekæmpelse.

Håndbogen giver en beskrivelse af ulykkesdata, beregningsmetoder og værktøjer til systematisk ulykkesbekæmpelse.


20. august 2015

Viden om elcykler

Nyt opsamlende notat om lovgivning, tekniske aspekter, adfærd, sikkerhed, mv. i relation til elcykler.


Sider