Nyheder

10. juni 2016

ISEHP konference i Berlin

Trafitec giver 5 præsentationer på International Symposium on Enhancing Highway Performance i Berlin.

Konferencen afholdes fra den 13.-17. juni med mere end 200 deltagere fra hele verden.


24. februar 2016

Trafiksikkerhedsanalyse af ’2-1’ veje

Ny undersøgelse der belyser de sikkerhedsmæssige effekter af '2-1' veje.

Undersøgelsen er baseret på en før/efter uheldsanalyse af 55 vejstrækninger der er ombygget til '2-1' veje.


20. januar 2016

Trafiksikkerhed på 2+1-veje

Trafitec har gennemført en evaluering af trafiksikkerheden på 2+1-veje set i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige 2-sporede landeveje.


2. december 2015

Trafitec på Vejforum 2015

På Vejforum 2015 præsenterer Trafitec to undersøgelser.

Det drejer sig om trafiksikkerhed på 2-1 veje og højresvingskonflikter i signalregulerede kryds.


23. november 2015

Læsbarhed af information på vejbanen

Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr (NMF) har gennemført et fælles nordisk projekt om designudvikling af tekster og symboler på vejbanen.

Projektet indeholder en kvalitativ analyse af læsbarheden for en række udvalgte tekster og symboler udlagt på vejbanen.


Sider