Nyheder

21. november 2016

Fartdæmpning ved vejarbejde

Opdateret katalog med udvalgte eksempler på afprøvede virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje.


15. august 2016

Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje

Ny undersøgelse fastlægger hvilke forhold der påvirker bilisters tilfredshed når de kører på motorveje.

Undersøgelsen er baseret på 188 bilisters tilfredshedsvurderinger af konkrete trafiksituationer gengivet på video.


19. juli 2016

Best paper award

Cykelpuljeprojekt får best paper award på international konference i Berlin.

Paperet omhandler bredde af cykelstier relateret til kapacitet, fremkommelighed og adfærd.


10. juni 2016

ISEHP konference i Berlin

Trafitec giver 5 præsentationer på International Symposium on Enhancing Highway Performance i Berlin.

Konferencen afholdes fra den 13.-17. juni med mere end 200 deltagere fra hele verden.


24. februar 2016

Trafiksikkerhedsanalyse af ’2-1’ veje

Ny undersøgelse der belyser de sikkerhedsmæssige effekter af '2-1' veje.

Undersøgelsen er baseret på en før/efter uheldsanalyse af 55 vejstrækninger der er ombygget til '2-1' veje.


Sider