Nyheder

20. januar 2017

Separate svingfaser giver god sikkerhed

Bundne venstresving (3-lys pilsignaler) giver et fald på ca. 80 % i uheld med venstresvingende motorkøretøjer.

En før-efter uheldsevaluering af etablering af svingfaser viser, at bundne venstresving resulterer i et samlet fald på 35 % i alle uheld og personskader i signalregulerede kryds.


22. december 2016

Afmærkning af fodgængerfelt

Trafitec har vha videoobservationer undersøgt adfærden blandt trafikanter ved et fodgængerfelt med tre forskellige afmærkningsløsninger.

Formålet er at undersøge muligheden for at opnå større respekt for vejafmærkningen og dermed skabe større tryghed og sikkerhed.


21. november 2016

Fartdæmpning ved vejarbejde

Opdateret katalog med udvalgte eksempler på afprøvede virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje.


15. august 2016

Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje

Ny undersøgelse fastlægger hvilke forhold der påvirker bilisters tilfredshed når de kører på motorveje.

Undersøgelsen er baseret på 188 bilisters tilfredshedsvurderinger af konkrete trafiksituationer gengivet på video.


19. juli 2016

Best paper award

Cykelpuljeprojekt får best paper award på international konference i Berlin.

Paperet omhandler bredde af cykelstier relateret til kapacitet, fremkommelighed og adfærd.


Sider