Nyheder

3. november 2017

Trafitec flytter til ny adresse

Efter næsten 14 år hos Scion-DTU flytter vi den 7. november til nye og større lokaler.


20. oktober 2017

Trafiksikkerhed på landeveje

Trafitec har udviklet nye værktøjer til at vurdere trafiksikkerheden på landeveje.

Værktøjerne består af nye uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og IT-værktøjer.


21. juni 2017

Artikler om cykelsikkerhed i AA&P

To artikler som omhandler cyklisters sikkerhed i rundkørsler og konflikter med højresvingende køretøjer i kryds er netop blevet publiceret i Accident Analysis & Prevention.


24. maj 2017

LED-reklamer og bilisters opmærksomhed

Trafitec har undersøgt, i hvor høj grad LED-reklamer i vejmiljøet påvirker bilisters visuelle opmærksomhed, og om det har betydning for trafiksikkerheden.


20. februar 2017

Trafikanters forståelse af færdselstavler

Trafitec har for Vejdirektoratet gennemført en ny test af trafikanters forståelse af symboler og færdselstavler.

Denne gang har man valgt at sætte fokus på en række velkendte færdselstavler/symboler.


Sider