Nyheder

22. februar 2019

Direktøren takker af

Lene Herrstedt går på pension og Trafitec holder reception d. 27. marts.


14. februar 2019

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb

Trafitec har ud fra et unikt videomateriale dybdeanalyseret 92 trafikulykker sket på motorvejsstrækninger med vejarbejde. I analysen udpeges medvirkende årsager til ulykkernes opståen, og på baggrund heraf opstilles en række konkrete vejtekniske og adfærdsrelaterede anbefalinger.


22. januar 2019

Bilisters oplevede serviceniveau

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau på by- og landeveje. Resultaterne er baseret på 262 tilfældigt udvalgte respondenter der har vurderet deres tilfredshed med at køre på forskellige veje.


3. december 2018

Mød Trafitec på Vejforum 2018

Trafitec deltager på årets Vejforum med to spændende faglige indlæg.

Mød os på Vejforum og bliv klogere på "Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb" og "Brug af eye-track i trafikken".


22. november 2018

Hjulpassager af vognbanelinjer

Ny rapport der beskriver hjulpassager af vognbanelinjer i relation til ÅDT på tre forskellige vejtyper.


Sider