Nyheder

7. maj 2019

Registrering af konfliktende adfærd

Registrering af adfærd og konflikter i trafikken kan være et nyttigt redskab, men det er vigtigt, at man definerer, hvilke kriterier man baserer sin undersøgelse på, og hvilke overvejelser der ligger bag.


9. april 2019

Annullering af vejtavler og brug af GPS

Trafitec har undersøgt bilisters forståelse og adfærd relateret til annullerede vejtavler med og uden samtidig brug af GPS.


22. februar 2019

Direktøren takker af

Lene Herrstedt går på pension og Trafitec holder reception d. 27. marts.


14. februar 2019

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb

Trafitec har ud fra et unikt videomateriale dybdeanalyseret 92 trafikulykker sket på motorvejsstrækninger med vejarbejde. I analysen udpeges medvirkende årsager til ulykkernes opståen, og på baggrund heraf opstilles en række konkrete vejtekniske og adfærdsrelaterede anbefalinger.


22. januar 2019

Bilisters oplevede serviceniveau

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau på by- og landeveje. Resultaterne er baseret på 262 tilfældigt udvalgte respondenter der har vurderet deres tilfredshed med at køre på forskellige veje.


Sider