Nyheder

19. marts 2020

Bundet venstresving – med eller uden delehelle?

Bundet venstresving (3-lys pilsignaler) gavner trafiksikkerheden både i kryds i byer og på landet. Det er til gengæld svært at klarlægge, hvilken betydning den kantstensbegrænsede delehelle har for sikkerheden.


30. september 2019

Trafikantadfærd ved udrykning

Hvordan skal trafikanterne forholde sig i relation til udrykningskøretøjer på en motorvej? Skal man trække til højre eller venstre for at give plads? Problemstillingen belyses i en artikel, og der gives eksempler på, hvordan emnet håndteres i udlandet.


26. august 2019

Ny trafiksikkerhedsrevisior

Trafitec har nu to trafiksikkerhedsrevisorer idet Thomas Skallebæk Buch også er blevet certificeret Trafiksikkerhedsrevisor.


7. maj 2019

Registrering af konfliktende adfærd

Registrering af adfærd og konflikter i trafikken kan være et nyttigt redskab, men det er vigtigt, at man definerer, hvilke kriterier man baserer sin undersøgelse på, og hvilke overvejelser der ligger bag.


9. april 2019

Annullering af vejtavler og brug af GPS

Trafitec har undersøgt bilisters forståelse og adfærd relateret til annullerede vejtavler med og uden samtidig brug af GPS.


Sider