Nyheder

1. marts 2021

Den Nordiske Forklaringsmodel – Vejens udformning & trafikantens forudsætninger

Hvordan fungerer vi som trafikanter? - og hvordan påvirkes vores trafikale handlinger af vejens udformning og det omkringliggende trafikmiljø? Den Nordiske Forklaringsmodel er tænkt som et analyseværktøj, der bl.a. kan anvendes til at opnå en dybere forståelse herfor.


8. februar 2021

Ny medarbejder i Trafitec

Ny medarbejder i Trafitec!

I dag er vi så heldige at kunne byde Johanne Winther Sall velkommen som ny medarbejder i Trafitec.


4. februar 2021

Delebilsme og deres effekter i København

For Københavns Kommune har Urban Creators, Trafitec, Transportøkonomisk Institut (TØI) samt advokatvirksomheden Horten indsamlet data til analyse af brug og effekt af forskellige typer af delebilsordninger. Analysen udgør datagrundlaget og inspiration til virkemidler, der kan indgå i en ny strategi for delebiler, hvor alle delebilsordninger indgår.


27. januar 2021

Vejtekniske foranstaltninger til terrorsikring - Et inspirationskatalog

Køretøjsangreb er et af flere angrebsscenarier, der benyttes af terrorister. Indenfor de senere år er flere køretøjsangreb blevet udført.

Inspirationskataloget giver et indblik i, hvordan man fysisk kan terrorsikre en lokalitet. Kataloget indeholder en række eksempler på foranstaltninger - både en typologi og konkrete tiltag. Inspirationskataloget ser også på planlægningen af den fysiske terrorsikring, herunder risikovurdering, sikkerhedsstrategi, sikkerhedsprincipper samt retningslinjer for trafikregulering og sikkerhedsdesign.


11. september 2020

Evaluering af ændring af aldersgrænse for knallertkørekort

De 15 årige var i 2017-2018 involveret i dobbelt så mange trafikuheld og fik dobbelt så mange personskader end i tidligere år, som følge af ændringen af aldersgrænsen for knallertkørekort blev sat ned fra 16 til 15 år den 1. oktober 2016. Det viser en evaluering, som Trafitec har udført for Rådet for Sikker Trafik. Læs evalueringen her.


Sider