Nyheder

20. april 2022

Dobbeltrettede cykelstier

Et litteraturstudie om kryds med dobbeltrettede cykelstier er publiceret (CykelPuljen 2021). Litteraturstudiet viser, at der er meget begrænset viden om trafiksikkerheden i vej-sti kryds og signalregulerede kryds med dobbeltrettede cykelstier. Derimod er der ret omfattende viden om, hvordan indretning og udformning af vigepligtsregulerede kryds og rundkørsler med dobbeltrettede cykelstier påvirker cyklisters trafiksikkerhed.


3. februar 2022

Bilbegrænsning i Ærøskøbing midtby med hæve-/sænkepullerter

Trafitec har i samarbejde med Ærø Kommune arbejdet med trafikale løsninger i Ærøskøbing. En af løsningerne er at gøre midtbyen bilfri med etablering af hæve-/sænkepullerter.


2. februar 2022

Digital billedbehandling

Trafitec har indgået en aftale med det britiske firma GoodVision om brug af deres digitale billedbehandlingssystem.


14. januar 2022

Vejadgange og trafiksikkerhed

Trafitec har for Vejdirektoratet beskrevet og dokumenteret sammenhænge mellem vejadgange og trafiksikkerhed på statsveje i åbent land.


20. december 2021

Glædelig jul

Trafitec ønsker alle en rigtig glædelig jul 2021 og godt nytår 2022.
Tak til alle vores kunder for et godt samarbejde i årets løb.
Vi glæder os til endnu et godt samarbejde i 2022.
De bedste julehilsner fra os alle i Trafitec.


Sider