Nyheder

11. september 2020

Evaluering af ændring af aldersgrænse for knallertkørekort

De 15 årige var i 2017-2018 involveret i dobbelt så mange trafikuheld og fik dobbelt så mange personskader end i tidligere år, som følge af ændringen af aldersgrænsen for knallertkørekort blev sat ned fra 16 til 15 år den 1. oktober 2016. Det viser en evaluering, som Trafitec har udført for Rådet for Sikker Trafik. Læs evalueringen her.


11. maj 2020

Bilisters oplevede serviceniveau i kryds

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau i prioriterede og signalregulerede kryds. Resultater er baseret på vurderinger fra 80 respondenter og viser tydeligt, at serviceniveauet afhænger af ventetid, manøvre og krydstype.


19. marts 2020

Bundet venstresving – med eller uden delehelle?

Bundet venstresving (3-lys pilsignaler) gavner trafiksikkerheden både i kryds i byer og på landet. Det er til gengæld svært at klarlægge, hvilken betydning den kantstensbegrænsede delehelle har for sikkerheden.


30. september 2019

Trafikantadfærd ved udrykning

Hvordan skal trafikanterne forholde sig i relation til udrykningskøretøjer på en motorvej? Skal man trække til højre eller venstre for at give plads? Problemstillingen belyses i en artikel, og der gives eksempler på, hvordan emnet håndteres i udlandet.


26. august 2019

Ny trafiksikkerhedsrevisior

Trafitec har nu to trafiksikkerhedsrevisorer idet Thomas Skallebæk Buch også er blevet certificeret Trafiksikkerhedsrevisor.


Sider