Trafikantadfærd ved udrykning

Hvordan skal trafikanterne forholde sig i relation til udrykningskøretøjer på fx en motorvej? Skal man trække til højre eller venstre for at give plads? Eller måske køre ud i nødsporet? Spørgsmålet tages periodevis op i medierne. Men er det tilstrækkeligt, eller er der behov for klare og entydige regler på området? Problemstillingen belyses i en artikel, og der gives eksempler på, hvordan emnet håndteres i udlandet.

Læs mere i artiklen fra Trafik&Veje Trafikantadfærd ved udrykning