Trafiksikkerhed på motorveje

Trafitec har for Vejdirektoratet udviklet operationelle værktøjer, der kan bruges til at beregne forventede antal uheld og personskader for motorveje med forskellig udformning og regulering. Værktøjerne består af uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og et IT-værktøj i form af et EXCEL regneark.

Uheldsmodellerne beskriver primært sammenhænge mellem trafikmængden og tætheden af uheld og personskader. Der findes uheldsmodeller for 15 forskellige strækningstyper. Sikkerhedsfaktorer for 5 af disse strækningstyper angiver, hvordan trafiksikkerheden ændres, hvis udformning eller regulering ændres. IT-værktøjet gør det muligt på en nem og hurtig måde at beregne et forventet antal uheld og personskader.

De operationelle værktøjer kan anvendes til at beskrive trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser i forbindelse med planlægning og anlæg af nye motorveje og større ombygninger af eksisterende motorveje.

Hele undersøgelsen er beskrevet i rapporten "Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger – Motorvejsnettet" som indeholder dokumentation om uheldsmodeller og sikkerhedsfaktorer.

I det mindre notat "Trafiksikkerhed på motorveje – uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og vejledning til IT-værktøj" gives en kortfattet definition af strækningstyper og beskrivelse af uheldsmodeller og sikkerhedsfaktorer samt er en vejledning til brug af IT-værktøjet.

IT-værktøjet (excel-ark) kan i udgangspunktet beregne sikkerheden for op til 500 forskellige strækninger – med baggrund i forholdsvis få oplysninger for hver strækning.

Rapporter og IT-værktøj kan hentes via nedenstående links.

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger – Motorvejsnettet (baggrundsrapport)

Trafiksikkerhed på motorveje – uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og vejledning til IT-værktøj (kortfattet notat)

IT-værktøj (excel-ark)