Hastighed og trafiksikkerhed

At hastighedsniveauet på vejnettet har en betydning for trafiksikkerheden er efterhånden godt dokumenteret.

Men sammenhængen er mere kompleks end som så – og der kommer stadig ny viden på området.

Trafitec skriver mere om dette emne i september udgaven af Dansk Vejtidsskrift.

Hele artiklen kan læses her:

Hastighedens betydning for trafiksikkerheden - danske og udenlandske studier