Støtte fra Cykelpuljen

I sidste uge fik vi en fantastisk besked: Trafitec er blandt de heldige ansøgere, der har fået støtte fra Cykelpuljen til udarbejdelse af ny viden om kryds med dobbeltrettede cykelstier.

Vores ønske med projektet er at forbedre cyklisters sikkerhed på en type af cykelfacilitet, som mange cyklister værdsætter højt, nemlig dobbeltrettet cykelsti. Dobbeltrettede cykelstier anlægges ofte langs større veje i åbent land og i udkanten af byer. Men der anlægges også separate dobbeltrettede stier fx gennem grønne områder, i nyere boligområder, på nedlagte jernbaner - og til rekreative formål. Dobbeltrettede cykelstier etableres også for at forbedre skoleveje. Men kryds med dobbeltrettet cykelsti er nogle af de mest risikobetonede lokaliteter. Studier antyder, at cyklistens risiko på en dobbeltrettet cykelsti langs vej er omkring dobbelt så stor som på en enkeltrettet cykelsti langs vej. Ulykker med cyklister på dobbeltrettet cykelsti – og særligt i kryds med dobbeltrettet cykelsti – udgør en ikke ubetydelig andel af alle ulykker med cyklister i Danmark.

Formålet med vores projekt er at gøre det mere sikkert for cyklister at færdes på de dobbeltrettede cykelstier. Det søger vi at opnå gennem ny viden indenfor dette felt - viden der skal videregives til fagfolk, så risikable kryds på sigt ombygges til mere sikre krydsudformninger.

I undersøgelsen vil der indgå ca. 100 signalregulerede kryds med dobbeltrettet cykelsti, der krydser mindst et krydsben, og op til ca. 200 vej-sti kryds, hvor en separat dobbeltrettet cykelsti krydser en vej mindst 20 m fra et vej-vej-kryds. For krydsene opstilles ulykkesmodeller, så risikoen ved forskellige krydsudformninger - både med hensyn til geometri, afmærkning og signalteknik - undersøges og kvantificeres.