Trafiksikkerhed på landeveje

Trafitec har for Vejdirektoratet udviklet operationelle værktøjer, der kan bruges til at beregne et forventet antal uheld og personskader på landevejsnettet. Værktøjerne består af uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og to IT-værktøjer i form af Excel regneark. Landevejsnettet består af kryds og strækninger i det åbne land fx motortrafikveje, landeveje, rampekryds, signalanlæg, rundkørsler, prioriterede kryds, mv.

Uheldsmodellerne beskriver primært sammenhænge mellem trafikmængden og tætheden af uheld og personskader. Der findes uheldsmodeller for signalregulerede kryds, rundkørsler, vigepligtsregulerede kryds og strækninger. 34 sikkerhedsfaktorer angiver, hvordan trafiksikkerheden ændres, hvis udformningen eller reguleringen af et kryds eller en strækning ændres.

De operationelle værktøjer kan anvendes til at beskrive trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser i forbindelse med planlægning og anlæg af nye veje i det åbne land samt ombygninger af eksisterende strækninger og kryds. De to IT-værktøjer gør det nemt og hurtigt at beregne antallet af uheld og personskader for flere alternative udformninger af kryds og strækninger, herunder evt. den eksisterende.

Rapporten "Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet" giver klare definitioner af kryds- og strækningstyper, indeholder dokumentation om uheldsmodeller, beskriver sikkerhedsfaktorer i detaljer og giver en vejledning i brug af IT-værktøjer.

IT-værktøjerne kan i udgangspunktet beregne sikkerheden for op til 500 kryds og 500 strækninger – med baggrund i få oplysninger om bl.a. årsdøgntrafik, antal vejben og strækningslængde.

Rapport og IT-værktøjer kan hentes via nedenstående links:

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet

Excel ark  - kryds

Excel ark - strækninger