Dobbeltrettede cykelstier

Trafitec har vurderet de norske krav til stibredder for dobbeltrettede cykelstier med særskilt fortov for Statens vegvesen Vegdirektoratet i Norge. Vurderingen er sket på baggrund af tidligere studier af Trafitec og relevante internationale designmanualer.

I forlængelse af denne vurdering er der suppleret med en analyse af videoobservationer af 6 dobbeltrettede cykelstier i København. Lokaliteterne har stibredder på mellem 1,9 og 4,0 meter og er kendetegnet ved store trafikmængder i myldretiden. Cyklisters placering og flow er observeret i en time i morgenmyldretiden og en halv time efter myldretidens ophør.

På baggrund af denne undersøgelse er der frembragt ny viden om sammenhæng mellem stibredde, flow og cyklisters placering for dobbeltrettede cykelstier, som benyttes til uddybende bemærkninger i forbindelse med de norske krav til stibredder.

Langt hovedparten af cyklisterne holder sig til højre på stien, og det er kun henholdsvis 2 og 3 %, der cykler til venstre for stimidten med og uden stiplet midtlinje.

Samtlige stier er observeret med et max-flow svarende til mere end 2.000 cykler/time (begge retninger samlet set). På de to smalle stier (1,9 og 2,4 meter brede) anvendes fortovet dog for at afvikle denne trafik. En stibredde på mere end 3,0 meter giver mulighed for afvikling af max-flow på mere end 3.000 cykler/time (begge retninger samlet).

Hvis den højre stikant er en overkørbar afgrænsning til et fortov, kan det forventes, at cyklister i denne retning placerer sig længere til højre på stien, hvorved stibredden udnyttes mere effektivt. Men det må også forventes, at cyklister oftere cykler på fortovet, især hvis cykelstien er smal.

Læs mere her: Dobbeltrettede cykelstier