Regler og praksis for anlæg af cykelstier

Trafitec har for det norske Statens Vegvesen lavet en oversigt og sammenfatning af regler og praksis i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Holland vedrørende forskellige cykelfaciliteter på strækninger.

Det drejer sig om regler og praksis for separate stier, dobbeltrettet cykelstier, enkeltrettet cykelstier, cykelbaner samt veje med blandet trafik.

I oversigten indgår oplysninger om vigepligtsforholdene i kryds samt et litteraturstudie om trafiksikkerheden ved de forskellige cykelfaciliteter, hvor de sikkerhedsmæssige konsekvenser opdeles på strækninger og kryds.

Læs mere i rapporten her:

Løsninger for cykeltrafik