Evaluering af anlægsarbejder

Trafitec har sammen med Vejdirektoratet samlet erfaringerne fra fire store motorvejsudbygningsprojekter. Det drejer sig bla. om erfaringer vedr. trafikale, sikkerhedsmæssige og adfærdsmæssige effekter som følge af anlægsarbejdet.

De fire anlægsprojekter er:

  • M40, Fynske Motorvej mellem Nr. Åby og Middelfart
  • M60, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle
  • M14, Helsingørmotorvejen mellem Gl. Holte og Hørsholm S
  • M10, Køge Bugt Motorvejen, Etape 1 mellem Greve S og Solrød S samt Etape 2 mellem Solrød S og Køge V

Projekterne adskiller sig fra hinanden på en række områder, bl.a. i relation til eksisterende tværsnit, antal tilslutningsanlæg, anlægslogistik/trafikafvikling, sporkonfiguration samt brugen af ITS.

Sammenfatningen af evalueringsresultaterne forventes at medvirke til et større vidensgrundlag for valg af løsninger, herunder anlægslogistik, afmærkning, brug af ITS mv., i fremtidige anlægsprojekter.

Sammenfatningsrapporten kan ses på Vejdirektoratets leverandørportal eller den kan hentes her:

Evaluering af anlægsarbejder