Læsbarhed af information på vejbanen

I de nordiske lande anvendes tekster og symboler på vejbanen som supplement til informationen på vejtavler.

I en række tilfælde er der konstateret problemer med læsbarheden af den information, der anvendes.

På den baggrund har Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr (NMF) gennemført et fælles nordisk projekt om designudvikling af tekster og symboler på vejbane. Projektet indeholder en kvalitativ analyse af læsbarheden for en række udvalgte tekster og symboler udlagt på vejbanen.

Undersøgelsen er gennemført på forsøgsbane i Danmark. Den er udført af Trafitec i samarbejde med de fire nordiske vejdirektorater i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt LKF (Langelands Kemiske Fabrikker).

De symboler og tekster, som indgår i projektet, er udvalgt af de fire Vejdirektorater. Symbolerne er fremstillet i Premark af LKF. Trafitec har stået for planlægning og udførelse af testprogrammer for læsbarhed på forsøgsbane samt analyse og rapport.

Resultaterne er samlet i rapporten:

Designudvikling af tekst og symboler på vejbane – Læsbarhedstests. Nordisk udviklingsprojekt NMF.