Kapacitetsforhold i rundkørsler

Den nuværende metode til vurdering af kapacitetsforhold i rundkørsler er undersøgt i et projekt gennemført af Trafitec. Resultaterne viser, at den nuværende metode beskrevet i Vejreglerne formentlig overvurderer kapaciteten. Derfor er et nyt sæt beregningsværdier til metoden udviklet, så metoden bedre kan beskrive de faktiske kapacitetsforhold i danske rundkørsler.

Læs mere i november udgaven af Dansk Vejtidsskrift, hvor Belinda la Cour Lund og Poul Greibe har skrevet en artikel der sammenfatter undersøgelsen.

Artiklen kan også læses her:

Undersøgelse af kapacitetsforhold i rundkørsler