Artikel om sikkerhed i rundkørsler

TRB's Transportation Research Record har netop udgivet en Journal om Roundabouts. Heri findes en engelsk artikel der sammenfatter de sikkerhedsmæssige effekter af at ombygge kryds til rundkørsler i Danmark.

Resultaterne er tidligere blevet præsenteret i danske notater og artikler men findes nu også på engelsk.

Artiklen "Safety Effects of Converting Intersections to Roundabouts" forfattet af Søren Underlien Jensen kan findes her:

http://dx.doi.org/10.3141/2389-03