Trafikulykker og vejarbejde

Trafitec har i samarbejde med Vejdirektoratet set nærmere på færdselsulykker sket i forbindelse med vejarbejde på kommuneveje og statsveje, med undtagelse af motorveje, i perioden 2014-2018. I denne forbindelse omfatter vejarbejde alle spærringer af dele af det normale færdselsareal - lige fra længevarende anlægsarbejde til kortvarigt driftsarbejde.

Det samlede datagrundlag består af 53.091 politiregistrerede person- og materielskadeulykker, heraf 13.437 personskadeulykker. Der skelnes mellem ulykker sket på lokaliteter med vejarbejde og øvrige ulykker. Ulykker ved vejarbejde og øvrige ulykker sammenholdes i relation til en lang række ulykkesparamtere vedrørerende trafikanter, veje og omgivelser. Endvidere er ulykker, hvor enten vejarbejdere eller cyklister har været involveret, undersøgt nærmere.

Bemærk, at rapporten kan findes under fanen "Publikationer" - 2020.