Bilisters oplevede serviceniveau i kryds

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau i prioriterede og signalregulerede kryds. Resultater er baseret på vurderinger fra 80 respondenter og viser tydeligt, at serviceniveauet afhænger af ventetid, manøvre og krydstype. Læs mere