Registrering af konfliktende adfærd

Registrering af trafikantadfærd og konflikter kan være et vigtigt redskab til vurdering af trafiksikkerhed og trafikafvikling. Men som med andre typer af undersøgelser, er det vigtigt, at man definerer, hvilke kriterier man baserer sin undersøgelse på, og hvilke overvejelser der ligger bag.

Læs mere om emnet i artiklen fra martsnummeret af Trafik&Veje:

Metoder til registrering af konfliktende adfærd