LED-reklamer og bilisters opmærksomhed

Trafitec har undersøgt, i hvor høj grad LED-reklamer i vejmiljøet påvirker bilisters visuelle opmærksomhed, og om det har betydning for trafiksikkerheden.

Undersøgelsen er baseret på data fra 20 testbilister, som i en målebil, med bl.a. eye-track udstyr, har kørt en rute langs større byveje. Undervejs på ruten har testbilisterne passeret forskellige LED-reklamer.

Samlet indgår 25 LED-reklamer fordelt på to testruter; Én rute i Københavnsområdet og én i Århus. Det samlede datagrundlag for analysen er 228 forbikørsler af LED-reklamer. 145 af forbikørslerne er i dagslys og 83 er i mørke.

Undersøgelsen har fokuseret på følgende spørgsmål:

  • I hvilket omfang indfanges bilisternes visuelle opmærksomhed af LED-reklamer langs veje?
  • Indfanges og fastholdes bilisternes visuelle opmærksomhed af LED-reklamer i en sådan grad, at det påvirker trafiksikkerheden?
  • Hvor stor er påvirkningen fra LED-reklamer sammenlignet med andre typer af distraktorer langs vejen?
  • Er der forskel på dagslys og mørke mht. hvor meget bilisterne kigger på LED-reklamerne?

Læs mere i rapporten: Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje