Rumlestriber, erfaringer fra USA

rumlestribe

Rumlestriber på veje i åbent land anvendes i stort omfang i USA med det primære formål at forbedre trafiksikkerheden.

Erfaringerne med forskellige udformninger af rumlestriber og den sikkerhedsmæssige effekt er undersøgt og dokumenteret i en række amerikanske undersøgelser.

I artiklen "Rumlestriber" i Dansk Vejtidsskrift nr. 5 - Maj 2004 giver Lene Herrstedt fra Trafitec en kortfattet opsummering af eksisterende viden om brugen af rumlestriber i USA. Denne viden kan være til nytte for de danske vejbestyrelser, der overvejer at gøre brug af rumlestriber.

Læs artiklen her: Rumlestriber