Artikler om cykelsikkerhed i AA&P

Søren U. Jensen og Thomas S. Buch fra Trafitec har fået publiceret to artikler i det anerkendte internationale tidsskrift Accident Analysis & Prevention. De to artikler omhandler cyklisters sikkerhed i rundkørsler og konflikter med højresvingende køretøjer i kryds. 

Artiklerne, som tidligere har været offentliggjort på dansk, kan læses via nedenstående links. Artiklerne er fuldt tilgængelige i en periode på 6 uger.

Safe roundabouts for cyclists

Incidents between Straight-ahead Cyclists and Right-turning Motor Vehicles at Signalised Junctions