Trafitec på konference i Valencia

Trafitec har deltaget i konference "4th International Symposium on Highway Geometric Design", som blev afholdt i Valencia i Spanien.

Konferencen, som havde deltagelse af ca. 300 mennesker fra 24 lande, omhandlede vejdesign og trafikteknik i relation til bl.a. sikkerhed, adfærd, trafikafvikling og kapacitet.

På konferencen præsenterede Trafitec tre peer-reviewede papers om 2-sporede rundkørsler, trafikant adfærdsmodel og afstandsmærker på motorveje.

Papers fra de tre præsentationer kan ses via nedenstående links.

 

Øvrig info om konferencen kan ses på

http://www.4ishgd.valencia.upv.es