Resultater fra Odense Cykelby

Odense Kommune har udgivet en afsluttende evalueringsrapport om resultaterne af projektet Odense Cykelby.

Evalueringen viser, at borgerne i Odense gennem projektets fire årige periode har cyklet 35 millioner nye cykelture.

Der er konstateret besparelser på 33 millioner kroner på sundhedsområdet, hvilket er væsentligt mere end projektets udgifter på 20 millioner kroner. Odenseanerne var i gennemsnit syge en halv dag mindre om året end forventet og dødeligheden blandt 15-49 årige faldt med 20 procent. Antallet af cykelulykker faldt også med 20 procent.

Evalueringen er udført af Troels Andersen (Odense kommune), Jens Troelsen (Syddansk Universitet) og Søren Underlien Jensen (Trafitec).

Rapporten kan læses her:

Evaluering af Odense – Danmarks Nationale Cykelby