Evaluering af ny rundkørsel

cyklist i rundkørsel

I forbindelse med anlæg af en ny atypisk rundkørsel i Brådebæk, har Vejdirektoratet fået foretaget en evaluering af trafikanternes adfærd og oplevelse af den nye rundkørsel.

Rundkørslen adskiller sig fra de fleste andre rundkørsler ved, at den har dobbeltrettet cykelsti i en del af rundkørslen.

I Dansk Vejtidsskrift Juni 6/7 – 2004, beskriver Belinda la Cour Lund fra Trafitec om resultaterne samt hvilke justeringer der efterfølgende er foretaget i anlægget.

Læs artiklen her: Evaluering af ny rundkørsel i Brådebæk