Forsøg med turistoplysningstavler

I foråret 2011 igangsatte Vejdirektoratet og Transportministeriet et forsøg med brune turistoplysningstavler på motorveje.

Forsøget havde til formål at opbygge viden om tavlernes effekt, herunder om trafikanterne ser på tavlerne, om de forstår symbolerne og informationen, om tavlerne påvirker trafikanternes valg af turistmål og om tavlerne påvirker trafikanternes adfærd på en måde, så det eventuelt kan få negative konsekvenser for trafiksikkerheden.

Trafitec har sammen med Vejdirektoratet gennemført et evalueringsprogram med det formål at belyse følgende fem konkrete hovedspørgsmål:

  1. Hvor meget ser trafikanterne på de nye turistoplysningstavler?
  2. Er der forskel på trafikanternes opmærksomhed på tavlerne afhængig af, hvor på motorvejsnettet tavlerne står?
  3. Påvirker tavlerne trafikanternes opmærksomhed, så det kan have negative konsekvenser for trafiksikkerheden?
  4. Forstår trafikanterne de budskaber, som vises på turistoplysningstavlerne? Og Hvad synes brugerne om tavlerne?
  5. Påvirker turistoplysningstavlerne trafikanternes valg af turistmål?

Undersøgelsens sammenfatningsrapport blev i maj 2015 fremlagt Folketingets Transportudvalg (se eksternt link).

Kort fortalt viser undersøgelsen, at hovedparten af bilisterne kigger på tavlerne, men at mængden af blik og blikvarigheden mod tavlerne varierer, bl.a. afhængig af tavlernes placering. Ca. 10% af de blik som er rettet mod tavlerne har en kombination af blikvinkel og varighed, der ligger uden for det normale visuelle mønster for kørsel på danske motorveje.

Adspurgt svarer hovedparten af trafikanterne, at de har set tavlerne. Cirka halvdelen forstår dog ikke, hvad de betyder og en tilsvarende andel mener, at tavlerne er reklame for de viste attraktioner. Omkring 2/3 af trafikanterne mener, at tavlerne er nyttige, men trafikanterne giver udtryk for, at placeringen af tavlerne (i forhold til attraktionen) i nogle tilfælde er misvisende eller uhensigtsmæssig.

Ud fra besøgstal og beskrivelser af tiltag for de seks undersøgte attraktioner kan der ikke påvises nogen generel effekt af turistoplysningstavlerne på antallet af besøgende.

En mere uddybende beskrivelse af resultaterne kan ses i sammenfatningsrapporten på Folketingets hjemmeside.

Alternativt kan rapporten også hentes her:

Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje - Sammenfatningsrapport