Vejtekniske foranstaltninger til terrorsikring - Et inspirationskatalog

Christiansborg, foto: Byggeri+Arkitektur

Køretøjsangreb er et af flere angrebsscenarier, der benyttes af terrorister. Indenfor de senere år er flere køretøjsangreb blevet udført.

Inspirationskataloget giver et indblik i, hvordan man fysisk kan terrorsikre en lokalitet. Kataloget indeholder en række eksempler på foranstaltninger - både en typologi og konkrete tiltag. Inspirationskataloget ser også på planlægningen af den fysiske terrorsikring, herunder risikovurdering, sikkerhedsstrategi, sikkerhedsprincipper samt retningslinjer for trafikregulering og sikkerhedsdesign.

Inspirationskataloget er udarbejdet for Vejdirektoratet. (Foto: Byggeri+Arkitektur)

Læs mere i: Inspirationskatalog til vejtekniske foranstaltninger til terrorsikring