Bilisters oplevede serviceniveau

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau på strækninger af by- og landeveje. Resultaterne er baseret på, hvordan 262 tilfældigt udvalgte respondenter fra Kolding, Herning, Hillerød og Lyngby vurderer deres tilfredshed med at køre på forskellige veje.

Bilisters rejsehastighed og hastighedsbegrænsningen på en strækning har stor betydning for bilisters tilfredshed. Jo højere den gennemsnitlige rejsehastighed er for strømmen af biler i den kørte retning, desto mere tilfreds er bilisten. En bilist er desuden langt mere tilfreds ved at køre 40 km/t på en vej i byen med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t end ved at køre 40 km/t på en vej på landet med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Læs mere om undersøgelsen (baggrundsrapport, IT-værktøj og brugervejledning) via nedenstående link:

Bilisters oplevede serviceniveau på strækninger af by- og landeveje