Trafiksikkerhed på 2+1-veje

En 2+1-vej er en vejtype, som skiftevis har én eller to kørebaner i hver retning.

Trafitec har for Vejdirektoratet undersøgt sikkerheden på 2+1-veje i Danmark set i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige 2-sporede landeveje. Undersøgelsen er baseret på politiregistrerede uheld på ca. 91 km 2+1-strækninger, hvor uhelds- og skadesfrekvenser er beregnet.

For motortrafikveje ses højere uheldsfrekvenser for 2+1-strækninger end for motortrafikveje i kontrolgruppen, mens skadesfrekvenserne er på samme niveau. For øvrige landeveje ses lavere uhelds- og skadesfrekvenser for 2+1-strækninger end for sammenlignelige strækninger i kontrolgruppen.

Særligt uheldsfrekvensen for eneuheld er lavere på 2+1-strækninger end i kontrolgruppen.

2+1-strækningerne kan opdeles i segmenter med 2+1-profil og overgange. Segmenter med 2+1-profil har en lavere uheldsfrekvens end overgange, mens skadesfrekvensen er lavest i overgange.

2+1-strækninger på bakkeskråninger, hvor 2+1-profilet kun anvendes, så der gives et overhalingsspor til trafikken op ad bakke, har væsentligt højere uhelds- og skadesfrekvenser end øvrige 2+1-strækninger.

Læs mere i rapporten: Sikkerhedsevaluering af 2+1-veje