Digital billedbehandling

Trafitec har indgået en aftale med det britiske firma GoodVision om brug af deres digitale billedbehandlingssystem. Med GoodVision har vi fået et værktøj, der kan lave automatiske trafiktællinger, hastighedsmålinger, krydstællinger og OD-matricer, registrering af vognbaneskift, rejsetider mv. Ligeledes er det muligt at registrere hændelser som fx: Rødkørsel, kørsel mod færdselsretning, havarerede køretøjer der holder stille på vejen mv. Vi ser GoodVision som et supplerende værktøj, der kan bidrage med information, som vi ellers ikke ville have adgang til. Med GoodVision er det muligt selv at definere den strækning eller den lokalitet, hvor man fx ønsker at foretage en trafiktælling, opgøre snithastighed eller antal vognbaneskift, beregne rejsetid mv. Det er - næsten - kun fantasien, der sætter grænsen!