Bilbegrænsning i Ærøskøbing midtby med hæve-/sænkepullerter

Trafitec har i samarbejde med Ærø Kommune arbejdet med trafikale løsninger i Ærøskøbing. En af løsningerne er at gøre midtbyen bilfri fra sommeren 2022 med etablering af hæve-/sænkepullerter. Pullerterne kan fx være hævet om sommeren, når der er mange turister, og fast sænket hele vinteren. Beboere i Ærøskøbing midtby får en adgangstilladelse, mens besøgende må parkere i randen af midtbyen, som er tæt på butikker og centrum. Projektet blev præsenteret for borgerne den 1. februar 2022, hvor spørgelysten var stor, og borgerne kom med værdifuldt input til den videre proces. Spørgsmålet om hvem der skal have adgangstilladelse, blev blandt andet drøftet. De der ejer eller er faste lejere af en bolig mente, at borgerne skal have adgangstilladelse. Man var derimod bekymret for af give lejere af ferieboliger adgangstilladelse, fordi det vil give for meget trafik i midtbyen. Hvorvidt pullerterne skulle lyse og have lyd blev også drøftet, og af nabohensyn blev dette udelukket. Hensyn til handicappede blev tillige fremhævet. Borgerne var desuden meget interesseret i at høre om teknikken og erfaringer fra andre steder. De tekniske løsninger til at hæve og sænke pullerter er i de senere år blevet markant bedre, hvor fx brug af mobilapp løsninger gør det muligt at hæve-/sænke pullerterne efter behov.

 

I Danmark er der i flere store og mellemstore midtbyer med succes etableret hæve-/sænkepullerter for at begrænse trafikmængden. Det gælder fx i Esbjerg, Aarhus, Silkeborg, Vejle og Horsens. Løsningen benyttes også i boligområder og på andre lokaliteter fx parkeringsområder. Dette har ført til fredeligere midtbyer, boligområder og øget handelsliv. Det at give bedre plads til de gående og cyklende forbedrer sikkerheden og øger lysten til at opholde sig i midtbyen og i byrummet som helhed. I udlandet er udbredelsen af bilfri midtbyer ret almindelig i lande som fx Tyskland, Italien, Holland og Belgien, hvor byer som Lübeck, Freiburg, Münster, Lucca, Siena, Gent, Delft og Groningen kan nævnes.