Delebilsme og deres effekter i København

For Københavns Kommune har Urban Creators, Trafitec, Transportøkonomisk Institut (TØI) samt advokatvirksomheden Horten indsamlet data til analyse af brug og effekt af forskellige typer af delebilsordninger. Målet har været at få indsigt i og forståelse for, hvordan fremme af delebilisme i København kan understøtte Københavns Kommunes mål indenfor mobilitet - og klimamålet om at være CO2-neutral i 2025. Analysen udgør datagrundlaget og inspiration til virkemidler, der kan indgå i en ny strategi for delebiler, hvor alle delebilsordninger indgår.

Trafitecs bidrag til analysen er udarbejdelse og analyse af en onlinespørgeundersøgelse blandt knap 1.000 delebilsbrugere i Danmark. Desuden gennemførelse af en række fokusgruppeinterviews med delebilister, potentielle delebilister samt virksomheder i København, der har udskiftet hele eller dele af egen bilflåde med delebiler til erhvervsmæssig brug.

Den samlede analyse af forskellige typer delebilisme og deres effekter er offentliggjort og kan bl.a. findes på Københavns Kommunes website.