Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb

Vejdirektoratet har i perioden fra 2012 til 2017 indsamlet video- og fotomateriale af trafikulykker sket på fire motorvejsstrækninger med vejarbejde. Videomaterialet er indsamlet med tilladelse fra Datatilsynet og stammer fra kameraer på strækningerne, som kontinuert har filmet forskellige typer af trafikale hændelser, her i blandt trafikulykker.

På baggrund af dette unikke videomateriale, og oplysninger fra politi og vejman.dk, har Trafitec gennemført en dybdeanalyse af ulykkernes hændelsesforløb. Analysen giver dybere viden om, hvad der forårsager ulykker på motorveje med vejarbejde (ulykkesfaktorer) – og ikke mindst; et bedre grundlag for at øge trafiksikkerheden ved fremtidige vejarbejder.

Resultaterne viser bl.a., at manglende opmærksomhed på trafik er den hyppigste ulykkesfaktor i de 92 ulykker. Manglende opmærksomhed på trafik har været medvirkende til, at 42 % af ulykkerne er sket.

Øvrige hyppige ulykkesfaktorer er manglende opmærksomhed på vejforløb, for høj hastighed i forhold til hastighedsgrænsen og for kort afstand til forankørende, som er udpeget i hhv. 24 %, 21 % og 16 % af ulykkerne.

I forbindelse med 28 ud af 92 ulykker er der fundet ulykkesfaktorer knyttet til vejarbejdet. Det er oftest uhensigtsmæssig vejudformning, manglende afmærkning og vildledende afmærkning.

Der er foretaget detaljerede analyser, hvor de 92 ulykker er inddelt i fem grupper i forhold til vejudformning:

  • Forsætning
  • Sporbortfald
  • Forgrening
  • Sammenfletning
  • Lige vej

På baggrund af analysen er der opstillet en række anbefalinger med henblik på at forhindre ulykker i fremtiden. Anbefalingerne er opdelt i vejtekniske anbefalinger målrettet vejarbejdsansvarlige og adfærdsrelaterede anbefalinger målrettet trafikanterne. De fleste af de adfærdsrelaterede anbefalinger er også relevante ved færdsel i trafikken udenfor vejarbejdsområder.

Hele rapporten kan læses her: Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb