Trafikanters forståelse af færdselstavler

Trafitec har for Vejdirektoratet gennemført en ny test af trafikanters forståelse af symboler og færdselstavler.

Denne gang har Vejdirektoratet valgt at sætte fokus på en række velkendte færdselstavler/symboler for at få et tjek på, om trafikanterne forstår og bruger informationerne rigtigt.

Læs mere her: Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler