Rapport om cykelstiers kapacitet og bredde

Sammenhængen mellem cykelstiens bredde og stitrafikanternes adfærd er ringe belyst både i Danmark og internationalt. F.eks. stammer de danske tal for cykelstiers kapacitet fra undersøgelser foretaget i 1940'erne. Med støtte fra Cykelpuljen har Trafitec gennemført en undersøgelse af emnet.

Undersøgelsen er gennemført på 8 lokaliteter i København og på Frederiksberg i forbindelse med stiernes spidsbelastning, hvor stitrafikanternes hastighed og sideværtsplacering er registreret. Hastigheder og sideværtsplacering er holdt op mod stibredder både ved lav og høj trafikintensitet. På baggrund af dette er stiernes kapacitet beregnet, ligesom det er belyst, hvilken betydning parkering i vejsiden langs stien har for den effektive stibredde. Desuden er der givet anbefalinger til stibredder.

I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet en baggrundsrapport og et kortere sammenfatningsnotat.

Sammenfatningsnotatet præsenterer kort undersøgelsens hovedresultater, og kan læses her: Sammenfatningsnotat

Baggrundsrapporten indeholder en grundig beskrivelse af studiets anvendte metode og præsenterer samtlige resultater. Rapporten kan hentes her: Baggrundsnotat